Saturday, March 9, 2013

S VREMENA NA VREME - S VREMENA NA VREME (1975)


S Vremena Na Vreme
S Vremena Na Vreme
(1975)01 - Biblijska Tema
02 - Ko?
03 - Traži Mene
04 - Utočište
05 - Tema Za Šargiju
06 - Dalek Sprema Se Put
07 - Nada
08 - O Glumcu I Narodu
09 - Sunčana Strana Ulice
10 - Ostavljam Sve I Idem
11 - Tema Classica01. Biblijska Tema02. Ko?03. Traži Mene04. Utočište05. Tema Za Šargiju06. Dalek Sprema Se Put07. Nada08. O Glumcu I Narodu09. Sunčana Strana Ulice10. Ostavljam Sve I Idem11. Tema Classica

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.