Tuesday, July 26, 2016

HENDA 5 - MUDGIM AVDIĆ HENDA (1990)


Mugdim Avdić Henda
Henda 5
(1990)



01 - Crni Labude
02 - Godine Laste
03 - Malena
04 - Pitaj Me
05 - I Dok Predajem Se Tebi
06 - Sjećanja
07 - Dva Plava Goluba
08 - Olja
09 - Pusti Ploču Brusa Springstina
10 - Zašto Si Me Majko Rodila



01. Crni Labude



02. Godine Laste



03. Malena



04. Pitaj Me



05. I Dok Predajem Se Tebi



06. Sjećanja



07. Dva Plava Goluba



08. Olja



09. Pusti Ploču Brusa Springstina



10. Zašto Si Me Majko Rodila

No comments:

Post a Comment